شعر و ادبیات - مطالب عرفاني - شرح حال و سخن عارفان و درويشان - اصفهان شناسی - درباره تخت پولاد و ...

معرفی کتاب (14)


نام کتاب: نوشته بر دریا

از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی

تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی

انتشارات: سخن، تهران، 1384

 

مجموعۀ آثار و اقوال و احوال شیخ ابوالحسن خرقانی یکی از بزرگ ترین عارفان ایران و جهان در این کتاب توسط استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی همراه با تصحیح علمی و تعلیقات ارزشمند ایشان جمع آوری شده است. ابوالحسن خرقانی از عارفان قرن چهارم و پنجم در خرقان واقع در استان سمنان که همان منطقۀ قمس یا کومش قدیم است می باشد. او یکی از بزرگ ترین اعجوبه های ربانی است که تا کنون عالم بشریت به خود دیده و این کتاب می تواند برای علاقه مندان به عرفان منبعی بسیار مفید، جذاب و خواندنی به شمار رود.:: موضوعات مرتبط: معرفی کتاب
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : جمعه یکم اسفند 1393
زمان :
سخنان مشایخ و پیران طریقت (11)


یحیی معاذ رازی:

الهی! تو دوست می داری که من تو را دوست دارم، با آن که بی نیاز از من؛ پس من چگونه دوست ندارم که تو مرا دوست داری با این همه احتیاج که به تو دارم؟!

ابوالفضل رشیدالدین میبدی:

ذوالنون مصری گفت در بادیه بودم. ابلیس را دیدم که چهل روز سر از سجود برنداشت. گفتم ای مسکین! بعد از بیزاری و لعنت، این همه عبادت چیست؟ گفت ای ذوالنون! اگر من از بندگی معزولم؛ او از خداوندی معزول نیست.

شمس تبریزی:

هر کسی را معصیتی است لایق او. یکی را معصیت آن باشد که رندی کند و فسق کند و یکی را معصیت آن باشد که از حضور حضرت غایب باشد.

مولانا جلال الدین بلخی:

آزادمرد آن است که از رنجانیدن کسی نرنجد و جوانمرد آن باشد که مستحق رنجانیدن را نرنجاند.

ابوالعباس قصاب:

اهل بهشت به بهشت فرود آیند و اهل دوزخ به دوزخ. پس جای جوانمردان کجا بود؟ که او را جای نبود، نه در دنیا نه در آخرت!

شیخ احمد جام:

کسی که از چیزی بی خبر باشد، وجود و عدم آن چیز به نزدیک او یکسان باشد.

روزبهان بقلی شیرازی:

تو پردۀ غیبی، از پیش خود برخیز.

عین القضات همدانی:

آن کس که ماه را در آب می بیند، هم ماه دیده باشد؛ ولکن در حجاب.

فضیل عیاض:

بسا مردا که در کعبه رود و پلید بیرون آید.

بایزید بسطامی:

چهل سال روی به خلق آوردم و ایشان را به حق خواندم، کسی اجابت نکرد. روی از ایشان بگردانیدم. چون به درگاه پروردگار رفتم، همه را پیش از خود، آنجا دیدم!:: موضوعات مرتبط: سخنان مشایخ و پیران طریقت
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : پنجشنبه دوم بهمن 1393
زمان :
نکته های عرفانی (7)


«ریشۀ بیتی از حافظ»

 

عطار نیشابوری در تذکرة الاولیاء نوشته است: شبلی گفت که شبی به سر تربت حلاج شدم و تا بامداد نماز کردم. سحرگاه مناجات کردم که: الهی! این بندۀ تو بود. مؤمن و عارف و موحّد. این بلا با او چرا کردی؟ خواب بر من غلبه کرد. قیامت را به خواب دیدم و خطاب از حق شنیدم که: این از آن با وی کردم که سرّ ما با غیر ما در میان نهاد.

پی نوشت: حافظ با توجه و استفاده از همین سخن عطار است که چنین می سراید:

گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند

جرمش آن بود که اسرار هویدا می کرد:: موضوعات مرتبط: نکته های عرفانی
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : پنجشنبه چهارم دی 1393
زمان :
مفهوم «نیاز» در اصطلاحات تصوف و عرفان


در پاسخ به دوست عزیزی که در مورد معنای «نیاز» در اصطلاحات تصوف و عرفان از بنده سؤال کرده اند عرض می کنم که نیاز به معنای اظهار تذلّل و افتقار از جانب عاشق در مقابلۀ استغنا و بی نیازی معشوق است. اضافه بر این نیاز در تصوف و عالم درویشی به معنای وجه و یا هر پیشکشی دیگری است که به درویشان بدهند تا حاجت روا شوند و یا نذرشان ادا شود.


نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : جمعه بیست و یکم آذر 1393
زمان :
مکان فروش کتاب «چکاوکی ست دلم»


به اطلاع دوستانی که پیگیر مکان فروش کتاب شعر بنده «چکاوکی ست دلم» بودند، می رسانم که این کتاب را می توانید از کتاب فروشی فرهنگسرای اصفهان واقع در دروازه دولت (میدان امام حسین)، ابتدای چهارباغ عباسی به سمت سی و سه پل تهیه نمایید.


نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : پنجشنبه بیستم آذر 1393
زمان :
شرح گفتاری از فیه ما فیه


گر نُقل و کباب و گر میِ ناب خوری / می دان که به خواب در، همی آب خوری

چون برخیزی ز خواب، باشی تشنه / سودت نکند آب که در خواب خوری

دنیا و تنعّم او همچنان است که کسی در خواب چیزی خورد، پس حاجت دنیاوی خواستن همچنان است که کسی در خواب چیزی خواست و دادندش. عاقبت چون بیداری است، از آنچه در خواب خورد هیچ نفعی نباشد پس در خواب چیزی خواسته باشد و آن را به وی داده باشند.

(منبع: فیه ما فیه، مولانا جلال الدین بلخی)

شرح از زبان این بنده:

فخر کائنات؛ پیامبر خاتم سخنی دارد که می گوید: «انسان ها خوابند و هنگامی که مردند بیدار می شوند.» احتمالاً حضرت مولانا در این سخن خویش، گوشه چشمی به کلام ایشان داشته اند. برای بسیاری این اتفاق پیش آمده است - به خصوص کسی که گرسنه یا تشنه به خواب رفته باشد – که در خواب می بیند آبی خنک و گوارا می نوشد و یا انواع غذاهای خوشمزه را با اشتها می خورد؛ اما هنگامی که از خواب بیدار می شود متوجه می شود که خواب بوده و آن نوشیدن و خوردن هیچ سودی به حال او نکرده و همچنان گرسنه و تشنه است. حال مولانا می گوید که خواسته ها و تعلقات این دنیا هم به همین گونه است. مثلاً کسی که در این دنیا از خداوند می خواهد که به او ثروت ببخشد، خانۀ خوب، ماشین آنچنانی، جواهرات گرانبها و ... حتی اگر خواسته های او اجابت شود، پس از مرگ در خواهد یافت که آنچه متعلق به دنیا بوده است به حال او سودی ندارد. دقیقاً همانند تشنه ای که در خواب آب می خورد اما وقتی بیدار شد همچنان خود را تشنه می یابد. بنابراین مولانا می خواهد بگوید که چیزی را باید از خداوند خواست که بی زوال باشد. از نعمات دنیا به قدر کافی و لازم می باید برخوردار شد، آری در این بحثی نیست؛ لیکن در آنها دل نمی باید بست و آنها را به عنوان هدف نمی باید انتخاب کرد. باید به دنبال چیزی رفت و آن چیزی را از پروردگار خواست که جاودانی باشد، بی زوال باشد و هیچ گاه از بین نرود. چیزی باشد که پس از بیدار شدن همچنان به درد ما بخورد و تأثیر آن در وجود ما باقی مانده باشد. به عقیدۀ من آن موهبت گرانبها چیزی نیست به جز معرفت و شناخت خویشتن و پروردگار و رسیدن به حقیقت عشق و درک کردن گوهر عشق در این دنیا. به قول لسان الغیب خودمان حافظ شیرازی:

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید / ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی

باید گوهر عشق را دریافت و در مصائب و شدایدی که در راه آن پیش می آید به معرفت و شناخت منبع فیض ازلی دست یافت. عشق آن کوره ای است که سنگ وجود ما که از معدن طلای خداوند استخراج شده در آن وارد می گردد، در آتش فروزان آن می سوزد و می گدازد و به این واسطه خالص از ناخالصش جدا می گردد، طلا از سنگش جدا می گردد و از آن سوی، در هیأت طلای خالص به صورت پاک و منزّه بیرون می آید. این آن چیزی است که پس از بیدار شدن ما از خواب این دنیا به درد ما خواهد خورد و برای ما باقی خواهد ماند. این است آن سیراب شدنی که حتی پس از بیدار شدن هرگز هیچ تشنه شدنی را در پی نخواهد داشت.:: موضوعات مرتبط: شرح ها
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : یکشنبه دوم آذر 1393
زمان :
نکته های عرفانی (6)


شعبی را پرسیدند که هیچ چیز از حکمت خالی نیست در آفرینش آن، در این پشه و عنکبوت آفریدن چه حکمت است؟ جواب داد که حکمت اندر آفرینش آن اگر خود آن بودی که نمرود طاغی به پشه ای هلاک کرد و مصطفی را به خانۀ عنکبوت که بر در غار ساخت از دشمن برهانید، اگر همین بودی حکمت اندر آفرینش آن کفایت بودی.

شافعی پیش هارون الرّشید نشسته بود، مگسی بر روی هارون نشست، هارون براند، دیگر باره باز آمد، هارون گفت: یا ابن ادریس خداوند مگس را از بهر چه آفرید؟ شافعی گفت: خواری و بیچارگی ملوک زمین را.

اینجا لطیفه ای نیکو گفته اند: الله تعالی مگس را ضعیف آفرید و با ضعف وی وقاحت آفرید و شیر را قوی آفرید و با قوّت وی نفرت آفرید. اگر آن وقاحت که در مگس است در شیر بودی، در زمین کس از زخم وی نرستی، لیکن به کمال حکمت و نفاذ قدرت هر چیز را سزای خویش بداد و با ضعف مگس، وقاحت سزا بود و با قوّت شیر، نفرت سزا بود، همه چیز به جای خویش آفرید و به سزای خویش بداشت.

(منبع: کشف الاسرار نوشتۀ ابوالفضل رشیدالدین میبدی؛ عارف قرن ششم)

توضیحات:

طاغی: طغیانگر و شورشی. صفت نمرود است که بر ضدّ خداوند طغیان کرد و می خواست با او برابری کند.

وقاحت: پررویی، سمج بودن، گستاخی

نفرت: گریزان بودن، دوری کردن

زخم: آسیب، ضربت

نفاذ: روانی، اینجا منظور روان بودن حکم خداوند و جاری شدن حکم اوست در عالم هستی که حتمی است.

سزا بود: شایسته است، سزاوار است، برازنده است.:: موضوعات مرتبط: نکته های عرفانی
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : شنبه هفدهم آبان 1393
زمان :
چاپ مجموعه شعر «چکاوکی ست دلم» از وحید عمرانی


مجموعه شعر «چکاوکی ست دلم» از وحید عمرانی منتشر شد. دوستانی که مایل به تهیه کردن این کتاب هستند می توانند مبلغ پشت جلد کتاب را (7000 تومان) به شمارۀ کارت 6037991469377406 بانک ملی و یا شمارۀ حساب 0341573818004 واریز نمایند و شمارۀ فیش واریزی را به همراه آدرس دقیق پستی خود در بخش نظرات وبلاگ شعر کوتاه به آدرس: http://robaii.blogfa.com/ بگذارند تا کتاب مربوطه بدون هزینۀ پستی و به صورت رایگان برای ایشان ارسال گردد.:: موضوعات مرتبط: متفرقه
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393
زمان :
شرح ابیاتی از دفتر اول مثنوی


آن مگس بر برگ کاه و بول خر / همچو کشتیبان همی افراشت سر

گفت من دریا و کشتی خوانده ام / مدتی در فکر آن می مانده ام

اینک این دریا و این کشتی و من / مرد کشتیبان و اهل و رای زن

بر سر دریا همی راند او عمد / می نمودش آن قدر بیرون ز حد

بود بی حد آن چمین نسبت بدو / آن نظر کو بیند آن را راست کو؟

عالمش چندان بود کش بینش است / چشم چندین بحر هم چندینش است

صاحب تأویل باطل چون مگس / وهم او بول خر و تصویر خس

گر مگس تأویل بگذارد به رای / آن مگس را بخت گرداند همای

آن مگس نبود کش این عبرت بود / روح او نه در خور صورت بود

(دفتر اول مثنوی معنوی، مولانا جلال الدین)

شرح و تحلیل به زعم این حقیر: می گوید روزی باد مگسی را بر روی برگ کاهی انداخت که از اتفاق این برگ کاه در چاله ای افتاده بود که خری در آن ادرار کرده بود. مگس به دلیل کوچکی خودش وقتی بر برگ کاه فرود آمد آن برگ را یک کشتی پنداشت و آن چالۀ پر از نجاست را به صورت دریایی بیکران دید. غرور او را در بر گرفت و با افتخار گفت که من مرد دریا هستم و همیشه سودای آن را در سر می پرورانده ام، اکنون این دریا و این کشتی و این من و به خیال باطل خود مشغول به کشتی رانی و ناخدایی گردید. بیهوده بر سر دریای خودش که قدری نجاست بیش نبود می راند و آن مقدار کوچک را دریایی بیکران می پنداشت. آن مقدار کم نجاست برای مگس بینهایت می نمود و چشمی کجاست تا بتواند حقیقت وجودی آن را ببیند که چه چیز کوچک و متعفنی است؟ جهان هر کسی به اندازۀ بینش اوست. دیدگاه و نظری به کوچکی چشم مگس، دریایش هم همین چالۀ کوچک پر از ادرار خر خواهد بود. کسی نیز که اندیشۀ کوچک و تأویل باطلی دارد و دید محدود دارد توهم و گمان او همان ادرار خر در آن چاله است و تصویر باطلی که در ذهن خود می پروراند همان برگ کاهی است که آن مگس بر آن قرار داشت. حال اگر همین مگس یا همین فرد کوته نظر تأویل باطل خود را به دور بیافکند و نظر خود را وسعت دهد، بخت آن مگس را به مرغ سعادت تبدیل خواهد کرد. کسی که سر این ماجرا را دریابد و آن را عبرت خویش سازد دیگر به مثابۀ آن مگس نخواهد بود و روح او شایستۀ توقف در عالم ظاهر نیست.:: موضوعات مرتبط: شرح ها
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : جمعه ششم تیر 1393
زمان :
نکته ای از اسرار نامه


شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در اثر گرانسنگ خود؛ اسرار نامه می فرماید:

مثالی گویمت ظاهر، بیاندیش / کسی را هست جامی پر عسل پیش

اگر طفلی بدو گوید بیارام / که زیر این عسل زهر است در جام

چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بلاشک دست از آن دارد کشیده

تو را چندین پیمبر کرده آگاه / که خواهد بود کاری صعب بر راه

به گفتِ طفل جُستی راهِ پرهیز / به گفتِ انبیا از راه برخیز!

معنی: عطار می گوید مثالی آشکار برای تو می زنم تا مطلب را دریابی. اگر در مقابل شخصی ظرفی عسل قرار گرفته باشد و شخص قصد داشته باشد که از آن بخورد و کودکی خرد و نابالغ به او بگوید که این عسل با زهر آمیخته است، اگر آن شخص عقل داشته باشد هرگز از عسل آن ظرف نخواهد خورد. حال تا کنون این همه پیامبر که همه انسان هایی بزرگ و عاقل و بالغ بوده اند به تو گفته اند که پس از مرگ زندگی تو ادامه خواهد داشت و راهی پر مخاطره در پیش خواهی داشت، چگونه است که به گفت آن بچه از خوردن عسل شیرین پرهیز می کنی اما به گفت این همه پیامبران پرهیزگاری و راه زندگی پاک را پیشۀ خود نمی سازی؟! حال که بدین گونه است بیاندیش و برای گفتۀ پیامبران ارزش قائل شو و به آن عمل کن.:: موضوعات مرتبط: شرح ها
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : جمعه سی ام خرداد 1393
زمان :
سخنان مشایخ و پیران طریقت (10)


شیخ ابوالحسن خرقانی:

ای بسا کسان که بر پشت زمین می روند و ایشان مردگانند! و ای بسا کسان که در شکم خاک خفته اند و ایشان زندگانند!

شیخ احمد سمعانی:

هر کجا مسجدی است، کلیسایی در برابر او بنا کرده! و هر کجا صومعه ای است، خراباتی! و هر کجا طیلسانی است، زناری! هر کجا اقراری، انکاری! هر کجا دوستی، دشمنی! از شرق تا غرب پر زینت و نعمت کرده، در زیر هر نعمتی تعبیۀ محنتی و بلیّتی!

میبدی:

دل های صدیقان به تیغ قهر پاره کرد و جگرهاشان در انتظار آب گردانید و خود را به کس نداد!

نورالدین عبدالرحمن جامی:

شمس الدین به خدمت مولانا گفت: یا امام المسلمین! بایزید بزرگ تر است یا مصطفی؟ مولانا گفت: مصطفی بزرگترین عالمیان است، چه جای بایزید است؟! گفت: پس چه معنی دارد که مصطفی می فرماید که ما عرفناک حق معرفتک و بایزید می گوید سبحانی ما اعظم شأنی؟ گفت که بایزید را تشنگی از جرعه ای ساکن شد، دم از سیرابی زد اما مصطفی را تشنگی در تشنگی بود، لاجرم دم از تشنگی زد و هر روز در استدعای زیادتی قربت بود.

روزبهان بقلی شیرازی:

چون گنج یافتی، گنج نامه بینداز.

عین القضات همدانی:

دام طلب را علی الدوام نهاده دار، بود که روزی مرغ عشق در دامت افتد.

ابوبکر قزوینی:

نه هر که بدوید گور گرفت؛ اما گور آن گرفت که بدوید.

مستملی بخاری:

تا از غیر خود نبراند، به خود نپیونداند.

شمس تبریزی:

روی آوردن و رسیدن یکی است.

خواجه عبدالله انصاری:

هر چیز را جویند، پس یابند. وی را یابند، پس جویند.:: موضوعات مرتبط: سخنان مشایخ و پیران طریقت
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : جمعه پانزدهم فروردین 1393
زمان :
نکته های عرفانی (5)


پیر بزرگ عرفان ایران در قرن ششم؛ شیخ نجم الدین کبری معروف به پیر ولی تراش که مرشد بزرگانی همچون عطار نیشابوری، علاء الدوله سمنانی و نجم الدین رازی بود، کتابی چکیده و ارزشمند دارد به نام اصول عشره یا اقرب طریق الی الله. ایشان در این کتاب ده اصل را عنوان و بررسی می کند که موجب رسیدن سالک به هدف خویش که وصال و لقای حق تعالی است می شود. قصد دارم که به مرور این ده اصل را در وبلاگ قرار دهم. اینک اصل اول به نام «در توبه»:

«اصل اول توبه است، و توبه رجوع است به الله تعالی به ارادت. چنانکه به موت طبیعی رجوع است به او بی ارادت. چنانچه مأمور است بنده در وقت انتهاء اجل به امر تسخیری که «ارجعی الی ربک» خطاب به نفس مطمئنه است که بازگرد به سوی پروردگار خود. و توبۀ روندگان به سوی خدای بیرون آمدن است از همۀ گناهان. و گناه آن چیزی است که تو را باز دارد از الله تعالی. خواه آن چیز از مراتب دنیوی باشد یا اخروی. پس واجب است بر طالب خدای بیرون آمدن از هر مطلوبی که غیر اوست تا که از وجود نیز؛ چه گفته اند: «وجودک ذنب لا یقاس به ذنب». یعنی: هستی تو گناهی است که هیچ گناه را به آن قیاس نتوان کرد. توبه مبنای ترتب نتیجه است بر اعمال و موجب محبت حق سبحانه است به حکم «ان الله یحبّ التّوابین». و معنی توبه رجوع است از گناه و گناه سه قسم است.

قسم اول: فعل حرام است و ترک واجب و رجوع از این بر همه واجب. چنانچه حق تعالی فرمود: «و من لم یتب فأولئک هم الظالمون». یعنی: آنانی که توبه نکردند ایشان ستمکاران اند بر نفس خود.

قسم دوم: فعل مکروه است و ترک مسنون و این قسم ناپسندیده است از ارباب عصمت و ایشان را رجوع از این باید.

قسم سوم: امری است که سالکان به سوی خدای را باز دارد از حضور به او یا از مرتبۀ علیّه و رجوع از آن لازم است پیش این طایفه.

بعضی اشارت به این توبه داشته اند. حدیث «انی لأستغفر الله کلّ یوم سبعین مرّة». یعنی: من در هر روز هفتاد نوبت استغفار می کنم و مراد به هفتاد، خصوصیت این عدد نیست بلکه کثرت است. چه حضرت رسالت (ص) در هر زمانی مترقی است به مرتبۀ بلندتر و از آنچه فرود آنست استغفار می کند و از این قسم گناه است نظر به وجود خود انداختن، بلکه سر همۀ گناهان است؛ چه مستتبع گناهان دیگر است؛ زیرا که هر چه خواهد برای خود خواهد و چون او از میان برداشته شود همۀ گناهان دیگر مرتفع گردد. قایلان وحدت وجود عبارت «وجودک ذنب لا یقاس به ذنب» را معنی دیگر گفته اند که وجود حق را مباین وجود خود دیدن گناهی است بس بزرگ؛ چه همه موجود اند به وجود حق نه به وجودی مباین آن وجود. پس قول به وجود مباین قول است به شرکت در وجود و او را شریک نیست در وجود چنانکه او را شریک نیست در الوهیت. و معنی دیگر توان گفت و آن این است که نظر به وجود خود انداختن و باز نگریستن به خود در حضور حق گناهی است بس بزرگ. شیخ محیی الدین عربی در فتوحات گفته که: قوم تعریف کرده اند توبه را به ترک گناه در حال و پشیمانی بر آنچه گذشته و عزم بر آنکه به آن عود نکند. اما در اعتبار عزم سخن است؛ زیرا که حال تائب از سه بیرون نیست: یا می داند که این گناه بر وی اجرا می کنند و در این حال عزم بر ترک متصور نیست. یا می داند که اجرا نمی کنند و در این هنگام عزم را فایده نیست. یا متردد است در اجرا و عدم اجرا، و در این هنگام اگر عزم کند احتمال است که مؤدی شود به نقض عهد و منخرط شود در سلک ناقضان عهد. و در حق ایشان وعید ثابت شده.

پس مناسب چنان می نماید که به جای عزم پناه برد به حق سبحانه و تضرّع و زاری نماید از اجرای گناه. چنانچه ابوالبشر آدم صفی (ع) این طریق را اختیار کرد. گفته اند که توبه از توبه می باید. یعنی نظر از رجوع خود بردارد و نظر بر ارجاع حق سبحانه اندازد که از مقام قهر به مقام لطف درآمده و از مقام تبعید به مقام تقریب. و این عبارت معنی ای دیگر هست و آن این است که توبه چون در ماسوی داخل است از آن رجوع باید کرد و از رجوع نیز رجوع باید و این منتهی شود به رجوع به حق و قصر نظر بر او. و معنی دیگر آنکه در ذکر توبه تذکر گناه است و اندیشۀ گناه مشوش صفای وقت.»:: موضوعات مرتبط: نکته های عرفانی
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : جمعه بیست و سوم اسفند 1392
زمان :
معرفی کتاب (13)


نام کتاب: رسالۀ قشیریه

نویسنده: عبدالکریم بن هوازن قشیری

ترجمه: ابوعلی حسن بن احمد عثمانی

تصحیح: بدیع الزمان فروزانفر

انتشارات: علمی فرهنگی، تهران، 1374

این کتاب مجموعۀ نامه ها و پیام هایی است که زین الاسلام؛ عبدالکریم بن هوازن قشیری به صوفیان و شاگردان خود می فرستاده است. شروع تهیه آن در سال ۴۳۷ هجری و پایان آن به سال ۴۳۸ بوده و علت نوشتن و ارسال آنها را ظهور فساد در طریقت و انحراف صوفی نمایان ذکر نموده است. کتاب شامل دو فصل و پنجاه و چهار باب است. فصل اول به بیان عقاید صوفیان و فصل دوم خلاصه‌ای از فصل اول است. پس از این دو فصل، بابی در شرح احوال مشایخ صوفیه و باب دیگر شرح اصطلاحات و تعبیرات آنان است. ابواب دیگر ذکر حالات و مقامات و آداب و اخلاق مشایخ را بیان می‌کند. علاوه براینکه خواندن رساله در میان صوفیان رواج داشته، مطالب و ابواب آن در معاصران قشیری و متاخران وی تاثیر عمیق داشته است. علی بن عثمان هجویری از معاصران قشیری در نوشتن کشف المحجوب از مطالب این کتاب بهره ها برده است. همچنین ردپای مطالب آن در تذکرة الاولیاء عطار و آثار مولانا جلال الدین بلخی نیز مشهود است.:: موضوعات مرتبط: معرفی کتاب
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392
زمان :
سخنان بزرگان (2)


ویکتور هوگو: بدبختی مربی استعداد است.

وونارگ: روزگار غالباً بهترین تصمیم ها را در هم می شکند.

لاینبستر: عشق لذتی است که در نتیجۀ خوشبختی دیگران برای ما دست می دهد.

گوته: هر کس چیزی را می بیند که آن را در قلب خود حمل می کند.

ولتر: از روی سؤالهای فرد بهتر از جوابهای او می توانید درباره اش قضاوت کنید.

لاورنس: یک هدیۀ با ارزش بدون خرج که هرگز فراموش نمی شود مهربانی و محبت است.

سقراط: مرگ را سهل انگارید که مرارت آن در خوف آن است.

لرد بایرون: اگر کسی گوش شنوا داشته باشد در همه چیز موسیقی را خواهد شنید.

ولتر: برای آنکه بتوان خوب نوشت باید در یک کشور آزاد زندگی کرد.

امانوئل کانت: در عالم دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمانی پر ستاره و وجدانی آسوده.:: موضوعات مرتبط: سخنان بزرگان
نویسنده : وحید عمرانی
تاریخ : چهارشنبه یازدهم دی 1392
زمان :


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.